Ischemická choroba srdcahore

Ischémia srdca znamená stav, kedy nie je dostatočný prívod kyslíka do srdcového svalu a nie sú dostatočne odplavované metabolity zo srdca v dôsledku zníženého prietoku srdcovým svalom.

Klinické prejavy ICHShore

Akútne: - infarkt myokardu - nestabilná angina pectoris - náhla koronárna smrť Chronické: - angina pektoris - variantná angina pectoris - tichá ischémia - koronárny sy X - stav po IM - stavy s ischemickou dysfunkciou ľavej komory - stavy s poruchami rytmu na ischemickom podklade

ANGINA PECTORIShore

je stav charakterizovaný chronickým striedavými epizódami nedokrvania srdcového svalu sprevádzaná bolesťami na hrudníku: - za hrudnou kosťou príp. na ľavej strane - niekedy v nadbrušku príp.pod mečíkom - medzi lopatkami - s propagáciou do ľavej hornej končatiny príp. do krku Vyvolávajúce faktory: námaha, emócie, chlad, po jedle Úľava: po podaní nitrátov /nitroglycerín/ do 5 minút Trvanie: od niekoľkých sekúnd po niekoľko minút Bolesti trvajúce viac ako 20 minút budia podozrenie na akútny infarkt myokardu

INFARKT MYOKARDUhore

podľa patofyziologickej definície ako infarkt myokardu je označovaná náhla ložisková ischemická nekróza /odumretie/ srdcového svalu na podklade náhleho uzáveru či progresívneho extrémneho zúženia srdcovej tepny zásobujúcej príslušnú oblasť.

PRÍZNAKYhore

Intenzívna bolesť alebo pocit tlaku za hrudnou kosťou, ktorá trvá dlhšie ako 15 minút. Niekedy sa bolesť môže objaviť v oblasti žalúdka alebo v chrbte. Bolesť vystreľuje z hrudníka do pleca, ruky, chrbta a čeľuste. Dýchavičnosť, niekedy aj mdloba. Nevoľnosť, vracanie, intenzívne potenie a úzkosť.

PRIEBEHhore

Prognóza je lepšia, ak je postihnutá iba malá časť svaloviny, najmä vzadu a vpravo a nie je poškodený systém zodpovedný za srdcový rytmus. Najhoršie sú infarkty ľavej komory, ktorá zabezpečuje rozvod krvi do celého organizmu. Infarkt, ktorý postihuje 40 a viac percent srdcovej svaloviny, vedie vo všeobecnosti k invalidite alebo smrti.

ČO ROBIŤhore

Pri objavení sa prvých príznakov, volajte záchrannú službu (č. 155). Nechoďte k lekárovi sami, ani nestrácajte čas volaním svojmu lekárovi. Tým, ktorí odkladajú volanie a berú tabletky proti páleniu záhy alebo čakajú, kým im bolesť prejde, často hrozí smrť. Ak aj prežijú, môžu mať trvalo poškodené srdce, ktoré by sa pri včasnom poskytnutí odbornej pomoci dalo zachrániť.

Kým príde sanitka, zhltnite acylpyrín s malým množstvom tekutiny a ak máte nitroglycerín, užite ho podľa návodu. Acylpyrín zabráni ďalšej tvorbe trombu, nitroglycerín rozširuje cievy a znižuje nároky na činnosť srdca. Rozhodne nič nejedzte ani nepite!

Liečbahore

Záchranná služba skontroluje základné životné funkcie (EKG, pulz, krvný tlak, dýchanie a stav vedomia). Lekár začne s liečbou už na mieste a cestou do nemocnice. Po prijatí sa vykoná ďalšie EKG a odbery krvi.

Rekonvalescencia a rehabilitáciahore

Pacienti by mali čo najskôr vstať z lôžka a pohybovať sa. Zvyčajne sú po týždni prepustení a zaradení do kardiologického programu, ktorý obsahuje súbor vybraných cvikov, poučenie o spôsobe stravovania, odporúčania týkajúce sa životosprávy a celkovú osvetu.

Prevenciahore

Úmrtnosť na infarkt sa za posledných 30 rokov znížila na polovicu, aj vďaka nasledujúcim opatreniam:
Zníženie vysokej hladiny cholesterolu, vysokého krvného tlaku a liečbe cukrovky.
Dlhodobé užívanie malých dávok kyseliny acetylsalicylovej (Anopyrin).
Zákaz fajčenia.
Cvičenie najmenej 20-30 minút denne 3-4 krát do týždňa.

Vlastná liečba ICHS spočívahore

- v liečbe tabletkami (medikamentózna, konzervatívna liečba),
- v liečbe na obnovenie prietoku krvi v cieve (revaskularizačná liečba).

Revaskularizačná liečbahore

Táto sa robí buď
1. chirurgicky (vykonanie premostení - bypassov) alebo
2. katetrizačne (rozšírenie priesvitu cievy balónikom - tzv. balóniková angioplastika).

Srdcový bypass – je metóda, pri ktorej sa zúžený úsek premostí zdravou tepnou, odobranou z iného miesta tela, najčastejšie z nohy prípadne tepna z prsného svalu. Operácia sa vykonáva spravidla až v období rekonvalescencie alebo preventívne, ak sa u pacienta s ischemickou chorobou srdca pri angiografii zistí zúženie koronárnych ciev.

Angioplastika – malým rezom v slabine pod kontrolou rentgenu sa zavedie tenká hadička (katéter) cez stehennú tepnu až k postihnutému miestu koronárnej artérie. Katéter má na konci nafukovací balónik. Jeho nafúknutím sa postihnutý úsek rozšíri a obnoví sa zásobovanie krvou. Inokedy treba zaviesť tenkú špirálku (stent), ktorá zabráni opätovnému zúženiu cievy. Výkon sa musí urobiť čo najskôr po vzniku infarktu.

© TOPCARE s.r.o., Všetky práva vyhradené