VYŠETRENIAhore

Fyzikálne vyšetrenie:
je to prehliadnutie pacienta a vyšetrenie s použitím jednoduchých mechanických pomôcok.

EKG - elektrokardiografické vyšetrenie:
zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu a príznaky iných ochorení srdca.

Echokardiografické vyšetrenie:
zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.

Ergometrické vyšetrenie:
Ekg vyšetrenie pri záťaži, ktoré odhalí nedokrvenosť srdca, tzv Ischemickú chorobu srdca. Podľa výsledku je možné určiť spôsob liečby a prognózu pacienta. Test celkovo trvá asi pol hodiny.Počas testu je pacientovi kontinuálne snímané ekg a nahrávané do počítača. Po skončení testu lekár celý jeho priebeh podľa počítačového záznamu zhodnotí.

Holterov monitor EKG:
Pacient má na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma ekg. Používa sa na odhaleni občas sa vyskytujúcich porúch rytmu srdca alebo prechodnných príznakov nedokrvenia počas obvyklej dennej aktivity či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, zhodnotený a štatisticky spracovaný. Pre zaujímavosť, ľudské srdce udrie za deň asi 100 000 krát. Špeciálny softwer umožňuje hodnotenie tzv. neskorých komorových potenciálov, čo je vysoko sofistikované spracovanie ekg krivky Umožňuje to odhaľovať také poruchy srdcového rytmu, ktoré iným spôsobom nie sú zistiteľné.

Holterov monitor tlaku krvi:
TK-Holter je podobné vyšetrenie, len s tým rozdielom, že pacientovi sa 24 hodín meria tlak krvi a nahráva do snímača. Následne sa záznam počítačovo spracuje a zhodnotí. Umožňuje to lekárovi presne nastaviť liečbu vysokého tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhaleni neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedají zistiť počas jediného lekárskeho vyšetrenie.

© TOPCARE s.r.o., Všetky práva vyhradené